Gebeurtenis

Opgraving Roeselare Klaproosstraat

archeologische opgravingen
ID
1072084
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072084

Beschrijving

Het veldwerk vond plaats gedurende twee dagen. De teelaarde werd op voorhand reeds afgegraven zodat het archeologisch vlak in één keer kon worden afgegraven.

In de oostelijke helft van het terrein werd een tweede vlak aangelegd.

Uit elke structuur en van enkele paalkuilen met veelbelovende vulling zijn monsters genomen voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Bron     : De Ketelaere S. 2019: Eindverslag Opgraving Roeselare, Klaproosstraat, BAAC Vlaanderen Eindverslag 1249. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: DE KETELAERE S. 2019: Eindverslag Opgraving Roeselare, Klaproosstraat, BAAC Vlaanderen Eindverslag 1249. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/608


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Klaproosstraat (Roeselare)
Tijdens dit onderzoek, werden verschillende structuren aangetroffen die in de Midden-Romeinse periode geplaatst kunnen worden. Doordat er amper vondstmateriaal werd aangetroffen en doordat de geanalyseerde koolstofstalen gecontamineerd waren, was het niet mogelijk om deze datering te verfijnen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Roeselare Klaproosstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072084 (Geraadpleegd op )