Gebeurtenis

Antwerpen Post X – Mastergebouw, Berchem

archeologische opgravingen
ID: 1072086   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072086

Beschrijving

Het vlak werd machinaal aangelegd, opgeschoond en vervolgens verder geregistreerd (foto, beschrijving en meting).

Bron     : Baeyens N. & Vanholme N. 2019: Post X – Mastergebouw Berchem. Archeologische opgraving. Eindverslag – 2017D340, RAAP België - Rapport 132. Eke: RAAP België bvba.
Auteurs :  Raap België bvba
Datum  : 07-09-2020

Bronnen

Bron: BAEYENS N., VANHOLME N. 2019: Post X – Mastergebouw Berchem. Archeologische opgraving. Eindverslag – 2017D340, RAAP België - Rapport 132. Eke: RAAP België bvba.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/609


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Borsbeeksebrug 7 (Antwerpen)
De archeologische verwachting ging voornamelijk uit naar resten van de 19de-eeuwse Brialmontomwalling die hier tot de jaren ‘60 van de 20ste eeuw was gelegen. De vraag was in hoever hier ondergrondse resten bewaard waren gebleven en wat de impact was van het voormalige postkantoor dat er tot voor kort stond.