Gebeurtenis

Vooronderzoek Rumst Monnikenhofstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072088
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072088

Beschrijving

De proefsleuven lagen parallel aan elkaar, hadden een breedte van 2 meter en werden machinaal aangelegd. Er werden 33 werkputten (21 proefsleuven en 12 kijkvensters) aangelegd. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 25 en 129 cm onder het maaiveld of een hoogte tussen 16,14 en 20,28 m TAW. In totaal werden er 136 sporen geregistreerd.

Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 07-09-2020

Bronnen

Bron: BRUGGEMAN J., REUSENS R. 2020: Archeologienota Reet (Rumst) – Monnikenhofstraat-Hazeweg, Rapporten All-Archeo bvba 942, Bornem.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Monnikenhofstraat (Rumst)