Gebeurtenis

Werfbegeleiding Houthulst Waterkeringsdijk Pompgemaal 5

archeologische opgravingen, controle van werken
ID: 1072095   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072095

Beschrijving

Ter hoogte van pompgemaal 5, werd het vlak onder begeleiding van een archeologisch team afgegraven tot op het eerste archeologische vlak. Dit niveau bevond zich net onder de ploeglaag. De dikte van de ploeglaag varieert tussen 30 en 50 cm.

In de noordelijke zone was de werkstrook iets meer dan 10 m breed. Gezien de omvangrijke breedte van de werkstrook en het feit dat er geen vooronderzoek met ingreep in de boden is uitgevoerd, werd geopteerd om deze op te delen in twee stroken van ca. 5 m. Bij aanvang werd slechts één strook aangelegd. Wanneer er geen relevante archeologische sporen of relicten aangetroffen werden in de eerste 5 m, dan werd de overige 5 m niet afgegraven. 

Ook in de zuidelijke zone werd dezelfde werkwijze gehanteerd. Aangezien de werkstrook hier plaatselijk veel breder was dan de 10 – 12 m in het noorden van pompgemaal 5, werd naast het aanleg van de eerste 5 meter brede strook nog een extra sleuf aangelegd. Deze werd oostelijk van de 5 m brede opgravingsstrook uitgegraven. De sleuf was 2 meter breed.

Bron     : Vermeulen B. & Baeyens N. 2019: Waterkeringsdijk De Blankaart. Houthulst: Zone 1 & pompgemaal 5. Archeologische opgraving. Eindverslag – 2018L124, RAAP België - Rapport 386. Eke: RAAP België bvba.
Auteurs :  Raap België bvba
Datum  : 07-09-2020

Bronnen

Bron: VERMEULEN B., BAEYENS N. 2019: Waterkeringsdijk De Blankaart. Houthulst: Zone 1 & pompgemaal 5. Archeologische opgraving. Eindverslag – 2018L124, RAAP België - Rapport 386. Eke: RAAP België bvba.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/616


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Houthulst (Houthulst)
De werfbegeleiding leverde slechts een klein aantal archeologische grondsporen op, waarvan de meerderheid dateert uit de nieuwste tijd en WO I.