Gebeurtenis

Vooronderzoek Puurs-Sint-Amands Zeutestraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072118   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072118

Beschrijving

Binnen het plangebied worden 13 proefsleuven aangelegd met een noordwest-zuidoost oriëntatie. Op deze manier wordt er 1.833 meter proefsleuven aangelegd wat overeen komt met 3.666 m² onderzochte oppervlakte. Dit komt overeen met circa 12,8% van de totale oppervlakte. De proefsleuven werden aangevuld met kijkvensters met een minimale dekking van 2,5% van de totale oppervlakte van het te onderzoeken gebied. Deze kijkvensters werden dusdanig aangelegd dat een duidelijk beeld verkregen wordt omtrent de aan- of afwezigheid, bewaring en aard van eventuele archeologische sites.

Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  : 08-09-2020

Bronnen

Bron: JENNES N., VERRIJCKT J. 2020: Nota Puurs, Zeutestraat 1: Verslag van Resultaten, JVerrickt Archeologie & Advies rapport 303, Beerse.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zeutestraat (Puurs-Sint-Amands)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 88 sporen geregistreerd. Behalve enkele verstoringen, recente sporen en natuurlijke verkleuringen werden een aantal sporen ingemeten die archeologische relevant waren.