Gebeurtenis

Werfbegeleiding Oostkamp Legendalesite

controle van werken
ID
1072121
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072121

Beschrijving

Er werd begonnen met de aanleg van de 4 m brede sleuf (werkput 1) ten noorden van de grondwal in het oosten van het terrein. Er werd telkens een tussenafstand van 0,5 m met de berm gehouden. Deze kon over een afstand van 274 naar het noordwesten getrokken worden tot aan de middendreef.

Nadien werd er ten zuiden van de grondwal (vertrekkend vanaf de middensdreef) werkput 2 aangelegd met NW-ZO oriëntatie over een breedte van 4 m en afstand van 103 m (459 m²). Omwille van de aanwezige verstoring werd 23 m richting het ZO overslaan en een nieuwe werkput (3) aangelegd over een afstand van 36 m (met 4 m breedte – oppervlakte 145 m²). Meer naar het zuidoosten kon niet meer opgeschoven worden door de aanwezigheid van een grote dump aarde alsook het onder water staan van het te sleuven terrein.

In totaal zijn 3 werkputten opengelegd met een gezamenlijke oppervlakte van 1646 m².

De bodemopbouw van het projectgebied werd onderzocht aan de hand van een aantal profielkolommen. In iedere werkput werd zo’n profiel gezet. Enkel het referentieprofiel werd in detail beschreven. Bij elk profiel werd er 1 meter profiellengte schoongemaakt tot op een diepte van circa 60 cm in de moederbodem. Enkel het referentieprofiel werd beschreven en gefotografeerd.

 

Bron     : Laloo P., Deconynck J. & Vergauwe R. 2019: Eindverslag Opgraving 2019I405. Oostkamp – Nieuwenhove: Legendale-site. Bredene: Ghent Archaeological Team bvba.
Auteurs :  GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: LALOO P., DECONYNCK J., VERGAUWE R. 2019: Eindverslag Opgraving 2019I405. Oostkamp – Nieuwenhove: Legendale-site. Bredene: Ghent Archaeological Team bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/649


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Legendaledreef (Oostkamp)
Verspreid over de noordelijke zone van de Legendale-site werden drie werkputten aangelegd waarin 18de tot 21de eeuwse restanten zijn aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Oostkamp Legendalesite [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072121 (Geraadpleegd op )