Gebeurtenis

Opgraving Oudenaarde Waterhoek

radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1072132
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072132

Beschrijving

Een gestandaardiseerd rooster van vijf werkputten werd uitgegraven om de bewaring en densiteit van archeologische indices op het vastgestelde archeologisch leesbare niveau te evalueren. Ondanks een gestelde hoge verwachting werd het uiterste zuiden van het plangebied na aanleg van één ondiep kijkvenster niet verder onderzocht. Laatstgenoemde stuitte op een [vermeend recente] puinlaag. Kenniswinst werd opgegeven in deze zone. De werkputten werden hierdoor naar het noorden toe herschikt.

Auteurs :  GATE
Datum  :

Bronnen

Bron: CRUZ F., WUYTS F., NOENS G., ROZEK J., DECONYNCK J., JACOPS J., VAN DE VIJVER K., ALUWE K., ALLEMEERSCH L., LALOO P., VAN DE VELDE S. 2019: Archeologierapport Opgraving 2018C239. Oudenaarde Waterhoek [Oud Water]. Bredene: Ghent Archaeological Team bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/654


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Waterhoek (Oudenaarde)
Ondanks het niet gemaakte onderscheid tussen grondsporen in en onder het colluvium, delen we een groot deel van het vondstmateriaal in, in een laat- en postmiddeleeuwse [vroegmoderne] groep. Niet verwonderlijk gegeven de lage en natte landschappelijke situering aan de voet van gunstiger grond hogerop. Relatief dateerbare artefacten uit de middeleeuwen zijn bijna uitsluitend afkomstig uit greppel- en grachtcontexten. Welke we relateren aan pogingen om meersland om te vormen tot akkerland omstreeks de 13de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Oudenaarde Waterhoek [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072132 (Geraadpleegd op )