Gebeurtenis

Vooronderzoek Waasmunster Ommegangsdreef

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072137   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072137

Beschrijving

Er werden 9 werkputten (7 proefsleuven en 2 kijkvensters) aangelegd. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 27 en 133 cm onder het maaiveld of een hoogte tussen 29,92 en 30,77 m TAW.

Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 08-09-2020

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D., REYNS N. 2020: Nota Waasmunster – Ommegangsdreef 51, Rapporten All-Archeo bvba 980, Bornem.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ommegangsdreef 49 (Waasmunster)
In totaal werden 88 sporen geregistreerd, waarvan drie paalsporen, een kuil, 38 greppels, 23 verstoringen en 23 natuurlijke sporen. De sporen bevonden zich op een diepte van ca. 27 tot 133 cm onder het maaiveld en kenden een gelijkmatige verspreiding over het hele terrein.