Gebeurtenis

Werfbegeleiding Turnhout Herentalsstraat

controle van werken
ID: 1072142   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072142

Beschrijving

Het aanleggen van het vlak gebeurde met een graafmachine met vlakke (gladde) graafbak. Tijdens het afgraven van de grond wordt deze onderzocht met behulp van een metaaldetector en zijn vondsten voor zover deze zijn aangetroffen per laag of per spoor ingezameld. Vondsten die uit sporen afkomstig zijn, zijn toegekend aan dit spoor.

Overal kon volstaan worden met het aanleggen van slechts 1 vlak. Alleen in het westelijke deel van de werkput werden op een hoger niveau enkele muurresten vastgesteld.

Bron     : Heirbaut E.N.A. & Hagen J. 2019: Werfbegeleiding aan de Herentalsstraat in Oud-Turnhout. Archeologierapport, LAReS-rapport 255. Halle-Zoersel: LAReS bvba.
Auteurs :  auteur niet publiek
Datum  : 08-09-2020

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E.N.A., HAGEN J. 2019: Werfbegeleiding aan de Herentalsstraat in Oud-Turnhout. Archeologierapport, LAReS-rapport 255. Halle-Zoersel: LAReS bvba.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/676


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Herentalsstraat (Turnhout)
Hoewel er slechts een smalle werkput is aangelegd en er sprake is van verschillende en grootschalige (en diepgaande) verstoringen, blijken er toch enkele sporen uit een wat ouder verleden in de bodem aanwezig te zijn.