Gebeurtenis

Vooronderzoek Bornem Klein-Mechelen

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072144   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072144

Beschrijving

Door middel van proefsleuven en een dwarssleuf werd een oppervlakte opengelegd van ca. 551 m². Dit is ongeveer 9,45% van de te onderzoeken zone. De vereiste minimumoppervlakte van 12,5 % die moest worden onderzocht, werd bijgevolg niet bereikt. Een groot deel (ca. 2197 m²) van het onderzoeksgebied kon echter niet onderzocht worden door de aanwezigheid van verschillende obstakels. Op basis van de vaststellingen in de aangelegde sleuven die over een voldoende grote dekkingsgraad beschikken, werd besloten dat het plaatsen van een kijkvenster geen kennisvermeerdering zou opleveren met betrekking tot deze niet-onderzoekbare zone. Er werd ongeveer 15,15 % onderzocht van de onderzoekbare zone.

Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 08-09-2020

Bronnen

Bron: COREMANS L. 2020: Nota Bornem – Klein-Mechelen 35, Rapporten All-Archeo bvba 1056, Bornem.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lodderstraat 1 (Bornem)
Er werden in totaal acht sporen geregistreerd. Het gaat om paalsporen, kuilen, greppels en een ploegspoor. De sporen werden verspreid over het terrein aangetroffen.