Gebeurtenis

Opgraving Ziekelingenstraat

archeologische opgravingen
ID
1072145
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072145

Beschrijving

De advieszone voor verder onderzoek omvatte een strook in het zuidwestelijke deel van het totale plangebied en had een oppervlakte van ca. 557m². Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden hier sporen aangetroffen die zouden wijzen op de aanwezigheid van een baksteenoven en wegtracé.

Het archeologische vlak werd aangelegd op één niveau, meer bepaald het niveau van de C-horizont. Deze C-horizont bevond zich op ca. 80 tot 100cm onder het huidige maaiveldniveau en kent, net als het maaiveldniveau, een relatief grote helling van zuid (+33,6m TAW) naar noord (+36,7m TAW).

Bron     : Acke B., Bracke M., Claesen J., Doucet A., Fonteyn P. & Wyns G. 2019: Eindverslag Leuven Ziekelingenstraat. Verslag van Resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., CLAESEN J., DOUCET A., FONTEYN P., WYNS G. 2019: Eindverslag Leuven Ziekelingenstraat. Verslag van Resultaten. Moerbeke-waas
Type: literatuur
Datum:

Bron: ACKE B., BRACKE M., CLAESEN J. & FONTEYN P. 2020: Een baksteenoven aan de rand van Leuven, Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant 2020, 4-5
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ziekelingenstraat (Leuven)
Het archeologisch onderzoek aan de Ziekelingenstraat te Leuven bracht, naast enkele kuilen met onbekende functie, sporen van een baksteenoven aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Ziekelingenstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072145 (Geraadpleegd op )