Gebeurtenis

Opgraving Hombeek Zemstseweg

archeobotanisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen
ID
1072147
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072147

Beschrijving

De archeologische vlakken werden machinaal aangelegd door een kraan op rupsbanden met een gladde bak met een breedte van 2m. Waar nodig is het vlak manueel opgeschaafd om de leesbaarheid te bevorderen. De sporen zijn meteen ingekrast en voorzien van een spoornummer. Tijdens de aanleg van het vlak zijn vondsten in vakken van 5 bij 5m verzameld. Bijzondere vlakvondsten zijn als puntvondst ingemeten. Het vlak en het stort zijn intensief onderzocht met een metaaldetector.

Alle aangetroffen grondsporen werden gecoupeerd. De kleinere sporen werden met de hand gecoupeerd, voor de middelgrote en grote sporen werd de minigraver ingezet. De bodem was dermate hard, dat couperen met de hand voor de grotere sporen zo goed als onmogelijk was. Omvangrijke sporen met een zekere diepte werden volgens de kwadrantenmethode onderzocht. Waar mogelijk zijn sporen bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek.

Bron     : Van Kerkhoven I. (red.) 2019: Romeinse huizen en IJzertijd kuilen aan de Zemstseweg. Een archeologische opgraving te Mechelen, Hombeek, VEC Rapport 94. Geel: Vlaams Erfgoed Centrum bvba.
Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN KERKHOVEN I. (red.) 2019: Romeinse huizen en IJzertijd kuilen aan de Zemstseweg. Een archeologische opgraving te Mechelen, Hombeek, VEC Rapport 94. Geel: Vlaams Erfgoed Centrum bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/692


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zemstseweg (Mechelen)
Tijdens het vlakdekkende onderzoek te Mechelen, Hombeek, Zemstseweg werden 123 sporen geregistreerd op een relatief beperkte oppervlakte. De sporen en structuren situeren zich daarbij voornamelijk in de zuidelijke helft van het terrein. De structuren zijn allemaal te duiden als sporen van bewoning. Op basis van het vondstmateriaal en de plattegrondtypes kunnen twee periodes onderscheiden worden, namelijk de eerste helft van de Midden IJzertijd en de Vroeg Romeinse tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Hombeek Zemstseweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072147 (Geraadpleegd op )