Gebeurtenis

Vooronderzoek Wezembeek-Oppem Centrumontwikkeling Fase 1

sleuvenonderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1072148
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072148

Beschrijving

Aangezien het landschappelijk booronderzoek aantoonde dat er binnen het plangebied een intacte bodemopbouw aanwezig is en er eventueel een mogelijkheid bestaat voor intacte steentijdsites op deze locatie dient dit potentieel verder onderzocht te worden door middel een vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijke profielputten en waarderend archeologisch booronderzoek.

Proefputten in functie van steentijd artefactensites werden toegepast op 2 zones. In andere zones, waar het steentijdpotentieel niet of minder aanwezig is, werden proefsleuven getrokken. Het bodemarchief omvatte één archeologisch relevant niveau, onmiddellijk onder de bouwvoor. Er werden 7 natuurlijke sporen aangetroffen en geen vondsten gedaan.

Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  :

Bronnen

Bron: Van Hoecke H. 2020: Nota Wezembeek-Oppem Centrumontwikkeling Fase 1: Verslag van Resultaten BAAC Vlaanderen Rapport 1316
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

't Veldeke (Wezembeek-Oppem)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Wezembeek-Oppem Centrumontwikkeling Fase 1 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072148 (Geraadpleegd op )