Gebeurtenis

Opgraving Laarne Korte Eekhoekstraat

metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1072150
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072150

Beschrijving

Voor de uitvoering de opgraving werden twee werkputten aangelegd. Het afgraven gebeurde in één fase, waarbij laagsgewijs tot het archeologisch leesbare niveau verdiept werd. In totaal werd een oppervlakte van 4246,56 m² onderzocht tijdens de opgraving. De eventuele uitbreiding van ca. 300 m² werd niet noodzakelijk gevonden. Deze bevindt zich namelijk in de meest verstoorde zone van het terrein, waar geen archeologisch relevante sporen werden aangetroffen.

Bron: Vanhercke J. 2019: Korte Eekhoekstraat (Laarne, Oost-Vlaanderen). Rapportering opgraving. Verslag van resultaten. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: VANHERCKE J. 2019: Korte Eekhoekstraat (Laarne, Oost-Vlaanderen). Rapportering opgraving. Verslag van resultaten. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/696


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Korte Eekhoekstraat (Laarne)
De resultaten van het proefsleuvenonderzoek moesten bijgesteld worden tijdens de archeologische opgraving. De configuratie waarin de ronde sporen zich bevinden, kon door de smalle langwerpige werkputten van het proefsleuvenonderzoek niet volledig bevat worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Laarne Korte Eekhoekstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072150 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.