Gebeurtenis

Opgraving Laarne Korte Eekhoekstraat

archeologische opgravingen
ID
1072150
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072150

Beschrijving

Voor de uitvoering de opgraving werden twee werkputten aangelegd. Het afgraven gebeurde in één fase, waarbij laagsgewijs tot het archeologisch leesbare niveau verdiept werd. In totaal werd een oppervlakte van 4246,56 m² onderzocht tijdens de opgraving. De eventuele uitbreiding van ca. 300 m² werd niet noodzakelijk gevonden. Deze bevindt zich namelijk in de meest verstoorde zone van het terrein, waar geen archeologisch relevante sporen werden aangetroffen.

Bron     : Vanhercke J. 2019: Korte Eekhoekstraat (Laarne, Oost-Vlaanderen). Rapportering opgraving. Verslag van resultaten. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Auteurs :  Ruben Willaert bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: VANHERCKE J. 2019: Korte Eekhoekstraat (Laarne, Oost-Vlaanderen). Rapportering opgraving. Verslag van resultaten. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/696


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Korte Eekhoekstraat (Laarne)
De resultaten van het proefsleuvenonderzoek moesten bijgesteld worden tijdens de archeologische opgraving. De configuratie waarin de ronde sporen zich bevinden, kon door de smalle langwerpige werkputten van het proefsleuvenonderzoek niet volledig bevat worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Laarne Korte Eekhoekstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072150 (Geraadpleegd op )