Gebeurtenis

Vooronderzoek Kruibeke Arthur De Bruynestraat 8

verkennend archeologisch booronderzoek, sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072151
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072151

Beschrijving

Verspreid over het terrein werden 14 verkennende archeologische boringen geplaatst.

Er werden vijf proefsleuven aangelegd, waarvan vier met een noordwest-zuidoost oriëntatie en één met een zuidwest-noordoost oriëntatie. Deze proefsleuven werden aangevuld door middel van twee kijkvensters. In totaal werd er 458 m² onderzocht door middel van proefsleuven en 57 m² door middel van kijkvensters. Dit komt respectievelijk overeen met 14,72 % en 1,83 % van de totale oppervlakte van het plangebied. Hierdoor werd een totale dekkingsgraad van 16,55 % behaald.

Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: VERRIJCKT J. et al. 2020: Nota Landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek. Kruibeke, Arthur de Bruynestraat 8 Verslag van Resultaten, JVerrijckt archeologie en advies rapport 367, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Arthur De Bruynestraat 8 (Kruibeke)
Het verkennend booronderzoek leverde geen relevante vondsten op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Kruibeke Arthur De Bruynestraat 8 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072151 (Geraadpleegd op )