Gebeurtenis

Vooronderzoek Puurs-Sint-Amands Lichterstraat

grondradaronderzoek, landschappelijk booronderzoek, geofysisch onderzoek
ID
1072156
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072156

Beschrijving

De zone werd gescand met een combinatie van grondradar (GPR) en elektromagnetische inductie (EMI).

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  : 09-09-2020

Bronnen

Bron: DEVROE A., BRACKE M., SAEY T. 2020: Nota – Puurs, Lichterstraat. Verslag van resultaten, Koersel.
Type: literatuur
Datum: 2020


Relaties

Is gerelateerd aan

Opgraving Lichterstraat fase 1

Lichterstraat (Puurs-Sint-Amands)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Puurs (Puurs-Sint-Amands)
Kasteelsite zichtbaar op historische kaarten.


Lichterstraat (Puurs-Sint-Amands)
Naar aanleg van de realisatie van een sportpark werd binnen een eerste fase van het projectgebied een vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit resulteerde in de registratie van een vindplaats uit de metaaltijden tot inheems-Romeinse periode. Er zijn 16 mogelijk plattegronden en 2 waterputten herkend. In het zuiden van het terrein zijn nog 2 parallelle greppels geregistreerd. In het uiterste noordoosten van het terrein is een segment van een verdedigingsgordel uit WOI waargenomen.


Lichterstraat (Puurs-Sint-Amands)
Het geofysisch onderzoek leverde sporen op die aan het Echelpoelhof te relateren zijn.