Gebeurtenis

Vooronderzoek Muizen, voormalige Sint-Lambertuskerk

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072160
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072160

Beschrijving

Er werd voor dit onderzoek een uit te graven oppervlak van 45m² voorzien. Dit oppervlak werd opgedeeld in drie werkputten

De werkputten werden zodanig aangelegd dat een aantal zaken uit de opgraving van 1949 nader bekeken konden worden. Vooreerst werden de putten dusdanig geplaatst dat er een zicht verworven kon worden op de staat van het muurwerk van de centraalbouw. Ook diende de locatie van de putten zo te zijn dat de intactheid van de profielbalken kon worden bekeken en deze eventueel onderzocht konden worden. Een derde belangrijk punt was het aantreffen van de paalsporen van de mogelijke houten voorganger van de centraalbouw.

De putten konden echter niet volledig volgens plan worden afgegraven. Omwille van de aanwezigheid van ondergrondse kabels die niet op de KLIP vermeld werden en de onstabiele ondergrond konden de werkputten niet rechthoekig worden uitgegraven zoals gepland was. Dit werd voorts bemoeilijkt door grote stukken afbraakpuin en grote brokstukken afkomstig van grafzerken.

Bron     : Van den Notelaer D. (met bijdrage van N. Dolman) 2019: Onder den toren. Een archeologische evaluatie van de voormalige Sint-Lambertuskerk te Muizen, VEC Rapport 77. Geel: Vlaams Erfgoed Centrum bvba.
Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN DEN NOTEALER D. 2019: Onder den toren. Een archeologische evaluatie van de voormalige Sint-Lambertuskerk te Muizen, VEC Rapport 77. Geel: Vlaams Erfgoed Centrum bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/353


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Muizen-Dorp (Mechelen)
In opdracht van het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft het Vlaams Erfgoed Centrum bvba een waarderingsonderzoek naar de voormalige Sint-Lambertuskerk uitgevoerd om na te gaan of de ondergrondse relicten in aanmerking komen voor een bescherming als archeologische site.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Muizen, voormalige Sint-Lambertuskerk [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072160 (Geraadpleegd op )