Gebeurtenis

Vooronderzoek Diksmuide IJzerdijk

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072164
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072164

Beschrijving

Het onderzoek gebeurde niet met gebruik van de klassieke proefsleuven maar door 'grondzuigen', een moderne techniek waar met een speciaal ontwikkelde “zuigwagen” de ondergrondse infrastructuur kan worden blootgelegd, zonder beschadigingen van de in de bodem aanwezige boomwortels, kabels en leidingen.

Bron     : Coenaerts J. & Pype P. 2019: Archeologische begeleiding langs de IJzerdijk ter hoogte van nr. 38 te Diksmuide (West-Vlaanderen). Eindverslag vooronderzoek, ABO Archeologische Rapporten 962. Gent: ABO.
Auteurs :  ABO NV
Datum  : 09-09-2020

Bronnen

Bron: COENAERTS J. & PYPE P. 2019: Archeologische begeleiding langs de IJzerdijk ter hoogte van nr. 38 te Diksmuide (West-Vlaanderen). Eindverslag vooronderzoek, ABO Archeologische Rapporten 962. Gent: ABO.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/517


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ijzerdijk (Diksmuide)
heel dunne proefsleuven langs de dijk, op zoek naar WO I-restanten.