Gebeurtenis

Vooronderzoek Eeklo Mekensweg

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072166
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072166

Beschrijving

Er werden bij het archeologische booronderzoek vijf boringen geïdentificeerd die een steentijd artefact of een mogelijk artefact opleverden. Op deze locaties werden (vierkante) proefputten van 1 m2 onderzocht. Van elke proefput die bij de monstername werd gegraven werd een van de wanden geregistreerd als profielwand.

In totaal werden 5 proefsleuven aangelegd binnen een onderzoeksgebied van ca. 2380 m² groot. Door het ontbreken van sporenconcentraties en de reeds toereikende dekkingsgraad, werden geen kijkvensters aangelegd. De aangelegde proefsleuven bereikten samen een totale oppervlakte van 289m². In totaal werd er dus 12,3 % van het totale terrein onderzocht.

Bron     : Vermeulen B., Pincé P., Philipsen F. & Ryssaert C. 2019: Windturbine 7: Eeklo-Noord extensie Eeklo. Archeologisch Vooronderzoek in het kader van wetenschappelijke vraagstelling. Archeologierapport & Eindverslag, RAAP België - Rapport 345. Eke: RAAP België bvba.
Auteurs :  Raap België bvba
Datum  : 09-09-2020

Bronnen

Bron: VERMEULEN B., et al 2019: Windturbine 7: Eeklo-Noord extensie Eeklo. Archeologisch Vooronderzoek in het kader van wetenschappelijke vraagstelling. Archeologierapport & Eindverslag, RAAP België - Rapport 345. Eke: RAAP België bvba.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/634


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Mekensweg (Eeklo)
Om te onderzoeken of er steentijdsites aanwezig waren ter hoogte van de vijf positief geteste boringen werden proefputten gegraven. Daarna werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.