Gebeurtenis

Opgraving Marktplein

dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen, controle van werken
ID
1072168
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072168

Beschrijving

In eerste instantie werd de zone van de toekomstige riolering ter hoogte van de oostelijke (kant Sint-Salvatorkerk) en de zuidelijke rand van het onderzoeksgebied (kant Marktstraat/Gentsesteenweg) tot een diepte – 1,50m onder het huidige maaiveld archeologisch begeleid (werkput 1, vlak 1).

Vervolgens werd het onderzoek van de centrale zone onderzocht door middel van een vlakdekkende opgraving. Deze opgraving verliep gefaseerd en werd in eerste instantie volledig vlakdekkend onderzocht tot een diepte van -1,50m onder het huidige maaiveld.

In een volgende fase werd binnen werkput 2 en 3 het centrale gedeelte verder archeologisch onderzocht in functie van de morfologie van de gedempte vallei van de Harelbeek. Hierbij werd in het noodwestelijke deel (werkput 2) in eerste instantie door middel van een noord-zuid gerichte doorsnede over de volledige breedte van de werkput om inzicht bekomen in het bouwrijp maken van de vallei door middel van systematische grondaccumulatie vanaf de late middeleeuwen.

Een tweede doorsnede werd aangevat in het zuidoostelijke deel van het terrein ter hoogte van werkput 3, doch moest wegens veiligheidsoverwegingen worden gestaakt. Nadien werd het tussenliggende gedeelte verder archeologisch onderzocht tot op het natuurlijke tertiaire substraat (vlak 2-4). Na het beëindigen van het archeologisch onderzoek kon de bouwput finaal worden aangelegd tot op het gewenste niveau.

Bron: Pype P., Coenaerts J. & Praet M. 2018 (ingediend in 2019): Genese van een marktplein. Opgraving op het marktplein te Harelbeke. Eindverslag, ABO Archeologische Rapporten 324. Gent ABO bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: PYPE P., COENAERTS J., PRAET M. 2018: Genese van een marktplein. Opgraving op het marktplein te Harelbeke. Eindverslag, ABO Archeologische Rapporten 324. Gent ABO bvba.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Marktplein (Harelbeke)
De tijdens het archeologisch onderzoek aangetroffen materiele resten kenmerken zich vooral door de aanwezigheid van twee gedeelten van volmiddeleeuwse tonwaterputten, waarvan er nog één in situ bewaard bleef.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Marktplein [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072168 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.