Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Dilsen-Stokkem Driepaal

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072170
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072170

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd op 13 juli 2020. Er werden verspreid over de drie toekomstige windmolens en werkzones 11 boringen geplaatst met een edelmanboor met een diameter van 7 cm. Dit tot op een diepte van minstens 110 cm.

Op 24 en 25 augustus 2020 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden 6 proefsleuven aangelegd met een NW-ZO oriëntatie. Haaks hierop werden bijkomend 3 proefsleuven en 3 kijkvensters geplaatst. Er werd 15,1 % van het onderzoeksgebied onderzocht.

 

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN DEN BERGHE K., VRANKEN J. en JANSSENS N. 2020: Nota Driepaal Dilsen-Stokkem (Limburg), ADEDE Archeologisch Rapport 615, Gent
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Driepaal (Dilsen-Stokkem)
Een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in augustus 2020 leverde 2 ondateerbare sporen en recente drainagegreppels op.


Driepaal (Dilsen-Stokkem)
Een proefsleuvenonderzoek leverde recente drainagegreppels op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Dilsen-Stokkem Driepaal [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072170 (Geraadpleegd op )