Gebeurtenis

Werfbegeleiding De Pinte Hof ter Groene Walle

controle van werken, archeologische opgravingen
ID
1072178
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072178

Beschrijving

De archeologische opgraving was in feite een werfbegeleiding waarbij een erkend archeoloog de graafwerken begeleidde.

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Bronnen

Bron: VANOVERBEKE R. 2019: Eindverslag Opgraving - Hof te Groene Walle, Kunstschildersweg 5D, De Pinte, BAAC Vlaanderen rapport 1065. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/392


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kunstschildersweg (De Pinte)
In het kader van de heersende waterproblematiek binnen het plangebied en beschermd monument ‘Hof te Groene Walle’ in De Pinte, werd een historische walgracht onder archeologische begeleiding terug uitgegraven. Tijdens de uitvoering van dit gravend vooronderzoek werd de effectieve aanwezigheid van de walgracht vastgesteld, alsook de specifieke dimensies. Bovendien werd een vermoedelijk 16de-17de-eeuwse poel aangetroffen op het binnenhof.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding De Pinte Hof ter Groene Walle [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072178 (Geraadpleegd op )