Gebeurtenis

Vooronderzoek Gent Sint-Baafskathedraal

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072179
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072179

Beschrijving

In totaal werden 8 putten gegraven. Zes werkputten situeren zich ter hoogte van de geplande nieuwbouw op de binnenkoer van de kathedraal. Deze
hadden als doel zicht te krijgen op de opbouw en de diepte van de omliggende funderingen. Na het verwijderen van de huidige vloer en de recente verharding eronder werd manueel verder verdiept. Het was de bedoeling om zo weinig mogelijk archeologische resten te verstoren en toch zoveel mogelijk zicht te krijgen op de opbouw en de diepte van de omliggende funderingen.

Eén put werd gegraven in de binnentuin van de kathedraal, ten oosten van het koor. Deze uitgraving had als bedoeling zicht te krijgen op de fundering van het koor. Op aangeven van de archeologen werd de locatie gekozen waar in 1998 reeds een put gegraven werd, zodoende niet onnodig skeletten te verstoren. Deze put werd met behulp van een minigraver uitgegraven.

Eén werkput bevond zich in de zogenaamde wijnkelder van de sacristie. De reden waarom de put hier werd gegraven, was de uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever om de onderkant van de fundering in die zone te achterhalen. Aangezien de wijnkelder zich al twee meter dieper bevindt dan het huidige loopniveau van de binnenkoer, werd geopteerd om de funderingsdiepte langs de binnenkant te onderzoeken.

Bron     : Bradt T. 2019: Gent Sint-Baafskathedraal. Proefputten binnenkoer met wetenschappelijke vraagstelling (prov. Oost-Vlaanderen). Eindverslag. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: BRADT T. 2019: Gent Sint-Baafskathedraal. Proefputten binnenkoer met wetenschappelijke vraagstelling (prov. Oost-Vlaanderen). Eindverslag. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/399


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Baafsplein (Gent)
Tijdens een stabiliteits onderzoek werden er een aantal proefputten gegraven onder de verharding en fundering van de huidige vloer van de binnenkoer (-15cm). Hier kwamen vrijwel meteen archeologische sporen aan het licht. De eerste intacte menselijke begravingen kwamen vanaf -75cm aan het licht. Er werden een gemetst systeem van waterafvoer uit de 19de eeuw en een grote bakstenen structuur uit de 17de -18de eeuw gevonden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Gent Sint-Baafskathedraal [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072179 (Geraadpleegd op )