Gebeurtenis

Vooronderzoek Gent Sint-Baafskathedraal II (Crypte)

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072182
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072182

Beschrijving

Eerst werd de vloer en de onderliggende verhardingslaag uit 1960 met behulp van een ‘schieter’ verwijderd. Vervolgens werd door de verantwoordelijke uitvoerende erkende archeoloog manueel verdiept tot op het eerste archeologische niveau.

De locaties van de putten werden gekozen op basis van het voorlopig voorliggende tracé voor het nieuwe klimatisatiesysteem en op basis van de bevindingen van het onderzoek van F. De Smidt in 1959. Er werd zodanig te werk gegaan dat er een zo maximaal mogelijk zicht verkregen werd op de opbouw en diepte van de funderingen, zonder daarbij onnodig archeologische skeletten of structuren te verstoren.

Bron     : Bradt T. 2019: Gent Sint-Baafskathedraal. Funderingsonderzoek crypte met wetenschappelijke vraagstelling (prov. Oost-Vlaanderen). Eindverslag. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: BRADT T. 2019: Gent Sint-Baafskathedraal. Funderingsonderzoek crypte met wetenschappelijke vraagstelling (prov. Oost-Vlaanderen). Eindverslag. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/400


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Baafsplein (Gent)
Naar aanleiding van het stabiliteitsonderzoek ter hoogte van de crypte in het Sint-Baafskathedraal werden er een aantal proefputten gegraven. In dit vooronderzoek botste men op het bakstenen gewelf van een 17de eeuwse grafkelder. Deze behoort meer dan waarschijnlijk toe aan Karel Van den Bosch, die de 8ste bisschop van Gent was tussen 1651 en 1660. Tevens trof men een aantal grafkuilen en intacte menselijke begravingen aan. Tot slot werden enkele onzekere restanten van mogelijk oudere vloerniveaus gevonden. Het vondstmateriaal betrof hoofdzakelijk middeleeuws aardewerk en een 15de eeuwse Schotse munt (Koning James III).


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Gent Sint-Baafskathedraal II (Crypte) [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072182 (Geraadpleegd op )