Gebeurtenis

Opgraving Diksmuide, Nieuwkapelle 'Rood Huis'

archeologische opgravingen
ID: 1072194   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072194

Beschrijving

Het veldwerk wordt voorafgaand aan de start van de funderingswerken uitgevoerd.

Er werden in totaal drie werkputten aangelegd. Deze lagen in een U-vorm en volgden de locatie van de eertijdse en toekomstig geplande fundering. In totaal werd een oppervlakte van 61m2 onderzocht.

Er is afgeweken ten opzichte van de toelating veldwerk gezien de plannen voor de toekomstige toestand gewijzigd werden. Er werd een nieuw funderingsplan opgesteld, dat bestond uit een funderingsbalk en een 16-tal funderingspijlers. Op deze pijlers wordt een betonplaat van 20cm dik gelegd op het verdichte maaiveld. Het maaiveld lag op deze locatie ongeveer 20cm lager dan het peil van de bovenzijde van de geplande vloer (en van de omliggende betonplaten). Er werd dus onderzoek uitgevoerd aan de locaties waar de toekomsite funderingen zouden worden geplaatst.

Bron     : Janssens N., Eggermont G., Vromans A. & Blomme A. 2019: Eindverslag Opgraving Diksmuide, Rood Huis, BAAC Vlaanderen rapport 1280 Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 11-09-2020

Bronnen

Bron: JANSSENS N., EGGERMONT G., VROMANS A., BLOMME A. 2019: Eindverslag Opgraving Diksmuide, Rood Huis, BAAC Vlaanderen rapport 1280 Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/659


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nieuwkapelle (Diksmuide)
In deze werkput werden een viertal funderingsresten aangetroffen, waarvan er drie konden gelinkt worden aan een herbouwfase uit de 16de-17de eeuw en eentje kon gelieerd worden aan de verbouwing van de schuur tot wagenschuur net na 1918.