Gebeurtenis

Vooronderzoek Overijse A. Moerenhoutstraat en Terhulpsesteenweg

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072200
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072200

Beschrijving

Er werden drie sleuven aangelegd parallel met de Terhulpensesteenweg en in de lengte van het onderzoeksgebied. De oppervlakte hiervan bedroeg circa 728m².

Bron     : Van denhaute T. 2020: Proefsleuvenonderzoek ter hoogte van de Terhulpensesteenweg nr 311 te Overijse: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1274. Gent: ABO NV.
Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: Van denhaute T. 2020: Proefsleuvenonderzoek ter hoogte van de Terhulpensesteenweg nr 311 te Overijse: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1274. Gent: ABO NV.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15182


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Terhulpensesteenweg 322 (Overijse)
Er werd één antropogeen spoor aangetroffen dat in west-oostelijke richting doorliep over de drie werkputten. Na de aanleg van een kijkvenster en het starten van een coupe werd vastgesteld dat het hier ging om een recente, asbesthoudende drainagebuis. Het couperen werd om veiligheidsredenen onmiddellijk gestaakt. Lichte ploegsporen in het westelijk deel van het onderzoeksgebied bevestigen het gebruik als akkerland.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Overijse A. Moerenhoutstraat en Terhulpsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072200 (Geraadpleegd op )