Gebeurtenis

Vooronderzoek Asper Kapellestraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072214
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072214

Beschrijving

Bij het proefsleuvenonderzoek werden 4 parallelle noordoost-zuidwest georiënteerde sleuven aangelegd.

De zone van de geplande werken was ca. 5109m² groot. Hiervan werd 509m² (10%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 76m² (1,5%) door middel van kijkvensters.

Bron     : Acke B., Bracke M., Fonteyn P. en WYNS G. 2020: Nota Asper Kapellestraat: Verslag van Resultaten, Acke & Bracke 84. Moerbeke: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. en WYNS G. 2020: Nota Asper Kapellestraat: Verslag van Resultaten, Acke & Bracke 84. Moerbeke: Acke & Bracke bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15206


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kapellestraat (Gavere)
Tijdens het vooronderzoek werden voornamelijk sporen aangetroffen die toebehoren aan een erf uit de metaaltijden (vermoedelijk ijzertijd). Daarnaast werd nog een postmiddeleeuwse perceelsgracht die aanwezig is op 19de -eeuwse historische kaarten en een postmiddeleeuwse kuil aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Asper Kapellestraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072214 (Geraadpleegd op )