Gebeurtenis

Vooronderzoek Nazareth Nazareth Venecoweg 10-12

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072216
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072216

Beschrijving

Er werden 7 sleuven onderzocht met een totale oppervlakte van 915.5 m². Het oppervlakte van het plangebied was 7.353 m². Hierbij werd dus 12.2 % van het terrein opengelegd. De ligging van de sleuven is gekozen op basis van de ligging van aanwezige kabels en ondergrondse waterbuffers.

Bron     : Krug C., Comeyne A. 2020: Nota Nazareth Venecoweg 10-12: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1475. Bassevelde: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: KRUG C., COMEYNE A. 2020: Nota Nazareth Venecoweg 10-12: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1475. Bassevelde: BAAC Vlaanderen bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15215


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Venecoweg 10-12 (Nazareth)
Er werden slechts vier archeologisch relevante sporen aangetroffen. Ook werden enkele natuurlijke verstoringen herkend. Er werden geen vondsten aangetroffen tijdens het onderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Nazareth Nazareth Venecoweg 10-12 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072216 (Geraadpleegd op )