Gebeurtenis

Vooronderzoek Maldegem Hogebranddreef

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072218
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072218

Beschrijving

De zone van de geplande werken is ca. 3600m² groot. Hiervan werd ca. 424m²m² (11,8%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 27,9m² (0,8%) door middel van kijkvensters.

De proefsleuven werden aangelegd op één archeologisch niveau, namelijk de C-horizont. Deze bevond zich ca. 40 tot 60cm onder het huidige maaiveldniveau. In het noorden bevindt de C-horizont zich op een diepte van ca. +11,2m TAW, in het oosten op ca. +11,5m TAW, in het zuiden op ca. +11,2m TAW en in het westen op ca. +11,3m TAW.

Bron     : Acke B., Bracke M. en Fonteyn P. 2020: Nota Maldegem Hogebranddreef: Verslag van Resultaten, Acke & Bracke 091. Moerbeke: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. 2020: Nota Maldegem Hogebranddreef: Verslag van Resultaten, Acke & Bracke 091. Moerbeke: Acke & Bracke bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15247


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hogebranddreef (Maldegem)
Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat er geen archeologische site aanwezig is binnen de grenzen van het plangebied. De aangetroffen sporen wijzen op relatief recente activiteiten die geassocieerd kunnen worden met de bosbouw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Maldegem Hogebranddreef [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072218 (Geraadpleegd op )