Gebeurtenis

Vooronderzoek Nieuwe Molenstraat Sint-Niklaas

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072219
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072219

Beschrijving

Voor het proefsleuvenonderzoek werden parallelle, 2m brede sleuven met een tussenafstand van ca. 15m en een noord-zuid oriëntatie aangelegd met als doel de ondergrond archeologisch in kaart te brengen. In totaal werd 1067,2m² van het terrein (ca. 8063,9m² zonder de zones niet mogelijk te onderzoeken) opengelegd met 12 proefsleuven en 4 kijkvensters. Hiermee werd ca. 13% van het projectgebied onderzocht.

De sleuven konden in het zuiden niet zo ver worden doorgetrokken als aangegeven op het originele sleuvenplan. Dit komt doordat hier het park met bomen aanwezig is. Deze groene zone met struiken en bomen is breder dan initieel voorzien op het geadviseerde sleuvenplan. Deze zone kan/mag niet betreden worden met zwaar vervoer.

Daar komt bij dat in het zuiden ook een tijdelijke werfweg liep voor het laden van containers en puin. Om toch voldoende oppervlakte te kunnen dekken met het onderzoek werd een oost-west georiënteerde sleuf ten zuiden van deze werfweg aangelegd.

In het oosten van het terrein werd bij de afbraak van de gebouwen reeds opgemerkt dat de meest zuidelijke loods zeer diepe funderingspalen had. Bij de afbraak moest plaatselijk ca. 4m diep gegaan worden. Bij de start van de proefsleuf op deze locatie bleek de bodem dan ook reeds volledig verstoord. Bijgevolg had het geen zin om deze proefsleuf verder op dezelfde lijn aan te leggen.

Bron     : Dierckx L. en Bartholomieux B. (Red.) 2020: Proefsleuvenonderzoek Nieuwe Molenstraat Sint-Niklaas: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove A102. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: Dierckx L. en Bartholomieux B. (Red.) 2020: Proefsleuvenonderzoek Nieuwe Molenstraat Sint-Niklaas: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove A102. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15255


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nieuwe Molenstraat (Sint-Niklaas)
De aangetroffen sporen worden geïnterpreteerd als recent of natuurlijk. Er werden geen vondsten gedaan die wijzen op bewoning of menselijke aanwezigheid vóór de Nieuwe - Nieuwste tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Nieuwe Molenstraat Sint-Niklaas [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072219 (Geraadpleegd op )