Gebeurtenis

Vooronderzoek Harelbeke Gaversstraat Bleekput

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072238   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072238

Beschrijving

Bij het proefsleuvenonderzoek werd de methode van continue sleuven gebruikt met een breedte van ca. 2m. Conform het programma van maatregelen werden 6 continue sleuven aangelegd met een breedte tussen 1,80m tot 2m en een tussenafstand van minimum 12m en maximum 15m. Het projectgebied heeft een oppervlakte van 7950m². In totaal werd 930m2 archeologisch onderzocht door middel van proefsleuven, wat neerkomt op zo’n 11,6% van het onderzoekbare terrein.

Bron     : Defrancq J. 2020: Proefsleuvenonderzoek Harelbeke Gaversstraat: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove 2020A437. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  : 15-09-2020

Bronnen

Bron: DEFRANCQ J. 2020: Proefsleuvenonderzoek Harelbeke Gaversstraat: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove 2020A437. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15277


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gaversstraat (Harelbeke)
Het archeologisch vooronderzoek bracht een beperkt hoeveelheid archeologisch erg waardevolle sporen aan het licht. Het gaat om een grafveldje bestaande uit minstens 3 brandrestengraven die op basis van het vondstmateriaal in de metaaltijden gedateerd kan worden. Eenzelfde, brede, datering kan worden gegeven aan 3 (paal)kuilen die in de nabijheid aanwezig zijn.