Gebeurtenis

Vooronderzoek Landen Neerwinden Spikboomstraat

metaaldetectie, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, archeologische veldkartering
ID
1072240
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072240

Beschrijving

De veldkartering met metaaldetectie werd uitgevoerd in parallelle raaien van ongeveer 3 meter tussenafstand, waarbij in de breedterichting (noordwest-zuidoost) en lengterichting (noordoost-zuidwest) van het onderzoeksterrein werd gegaan. Hierdoor kon een terreindekkende visuele waarneming en inzameling van de vondsten gedaan worden.

Het onderzoeksgebied werd onderzocht door middel van 6 noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuven in het westelijke deel van het terrein en 2 noordoost-zuidwest georiënteerde in het oostelijke deel van het terrein. Op deze manier werd in totaal 740 m² of 11,6 % van de totale oppervlakte van het onderzoeksgebied onderzocht (6337 m2). Centraal in het onderzoeksgebied, waar de bodem het best bewaard was, werden twee kijkvensters (KV1: 80 m2 en KV2: 40 m2 aangelegd. In totaal werd er dus 860 m2 of 13,5 % van het totale onderzoeksgebied (6337 m2) onderzocht.

Er werden in totaal 7 profielputten aangelegd om de bodemopbouw te kunnen bepalen.

Bron     : Vanaenrode W. & Driesen P. 2020: Nota Neerwinden, Spikboomstraat: Verslag van Resultaten, ARON Rapport 897. Tongeren: ARON bvba.
Auteurs :  ARON
Datum  :

Bronnen

Bron: VANAENRODE W., DRIESEN P. 2020: Nota Neerwinden, Spikboomstraat: Verslag van Resultaten, ARON Rapport 897. Tongeren: ARON bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15304


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Spikboomstraat (Landen)
Gedurende de veldkartering zijn in het onderzoeksgebied zesentwintig metaalvondsten aangetroffen. Bij het proefsleuvenonderzoek kwamen er in totaal 5 sporen aan het licht. S1 en S3/4 wezen op veldbranden of de mogelijke aanwezigheid van baksteenovens. S2 was een waterput, die in de twintigste eeuw in gebruik was. S5 is een rechthoekige verbrandingskuil, waarin geen vondstmateriaal werd aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Landen Neerwinden Spikboomstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072240 (Geraadpleegd op )