Gebeurtenis

Vooronderzoek Torhout Provinciedomein d'Aertrycke

archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, bureauonderzoek, archeologische veldkartering
ID
1072242
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072242

Beschrijving

Op het moment van de veldkartering was zeer lage grasbegroeiing aanwezig op het projectgebied. In sommige zones lagen nog restanten gemaaid gras op de bodem, waardoor de zichtbaarheid soms belemmerd werd. Er is gezocht met een tussenafstand van twee meter tussen de karteerders.

Bron     : Depaepe I., De Mulder J. 2020: Nota Aanleg tijdelijk slibdepot op het provinciedomein d’Aertrycke Torhout: Verslag van Resultaten, RAAP België - Rapport 490. Eke: RAAP België bvba.
Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: DEPAEPE I., DE MULDER J. 2020: Nota Aanleg tijdelijk slibdepot op het provinciedomein d’Aertrycke Torhout: Verslag van Resultaten, RAAP België - Rapport 490. Eke: RAAP België bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15306


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Torhout (Torhout)
Tijdens de veldkartering zijn vijf vuurstenen artefacten aan het licht gekomen. Het aangetroffen aardewerk heeft geen verband met de lithische vondsten. Het grootste deel van het vondstmateriaal bestaat uit kleine tot middelgrote fragmenten laatmiddeleeuws aardewerk. Ook één aardewerkfragment uit de nieuwe of nieuwste tijd werd geregistreerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Torhout Provinciedomein d'Aertrycke [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072242 (Geraadpleegd op )