Gebeurtenis

Vooronderzoek Evergem Westbeke 9

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1072244
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072244

Beschrijving

De boringen werden uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 12 cm in een verspringend driehoeksgrid van 10m x 12m. Dit resulteerde in 26 verkennende boringen. Al de stalen werden nat gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 2mm.

Er werden 4 proefsleuven en 1 kijkvenster aangelegd met een totale oppervlakte van 283m² (ca. 10,6% dekkingsgraad).

Bron     : Praet M. 2020: Landschappelijk booronderzoek, verkennende boringen en proefsleuven ter hoogte van Westbeke 9 te Evergem: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1197. Gent: ABO NV.
Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: Praet M. 2020: Landschappelijk booronderzoek, verkennende boringen en proefsleuven ter hoogte van Westbeke 9 te Evergem: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1197. Gent: ABO NV.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15337


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Westbeke 9 (Evergem)
Het landschappelijk booronderzoek toonde aan dat een aanzienlijk deel van het studiegebied verstoord en/of opgehoogd was, met uitzondering van het centrale weiland. Op basis van de uitgevoerde verkennende boringen werden er geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van steentijdartefacten. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er geen archeologische grondsporen aangetroffen. Er werden enkel 5 verspreide losse vondsten uit de postmiddeleeuwen teruggevonden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Evergem Westbeke 9 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072244 (Geraadpleegd op )