Gebeurtenis

Vooronderzoek Aarschot Bekaflaan

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072247
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072247

Beschrijving

Het puttenplan kon volledig uitgevoerd worden zoals werd beschreven in het bekrachtigd programma van maatregelen. Om tot een volwaardige steekproef van het terrein te komen, zijn twee kijkvensters aangelegd, één in werkput 2 en één in werkput 3. Deze zijn aangelegd ter hoogte van de aangetroffen paalkuilen. Omdat na twee uitbreidingen is aangetoond dat er sprake is van een archeologische site, is besloten geen verdere uitbreidingen of kijkvensters meer aan te leggen om zo te vermijden dat de bodem en sporen nodeloos verstoord zouden worden. Op basis van het proefsleuvenonderzoek is circa 438 m2 onderzocht.

 

Bron     : Heirbaut E., Dockx C. 2020: Proefsleuvenonderzoek aan de Bekaflaan te Aarschot: Verslag van Resultaten, LAReS-rapport 314. Halle-Zoersel: LAReS bvba.
Auteurs :  LARes BVBA
Datum  :

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E., DOCKX C. 2020: Proefsleuvenonderzoek aan de Bekaflaan te Aarschot: Verslag van Resultaten, LAReS-rapport 314. Halle-Zoersel: LAReS bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15338


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bekaflaan (Aarschot)
Tijdens het onderzoek zijn 25 sporen en 12 recente verstoringen aangesneden in drie proefsleuven. Deze sporen betreffen voornamelijk paalkuilen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Aarschot Bekaflaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072247 (Geraadpleegd op )