Gebeurtenis

Vooronderzoek Merelbeke Meierij

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072250   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072250

Beschrijving

Het terrein werd geëvalueerd door middel van twee proefsleuven (of werkputten). De aangelegde proefsleuven waren in totaal goed voor een oppervlakte van 507 m². Daarmee werd 8,82% van het totale projectgebied van 5747 m² archeologisch onderzocht (of 17,64% van Fase 1). De dekkingsgraad van de sleuven, gecombineerd met de relatieve onervarenheid van de kraanman, waren argumenten om geen kijkvensters meer aan te leggen.

Bron     : Vanhercke J. 2020: Meierij Merelbeke, Oost-Vlaanderen: Verslag van Resultaten, Project 2020D101. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Auteurs :  Ruben Willaert bvba
Datum  : 15-09-2020

Bronnen

Bron: VANHERCKE J. 2020: Meierij Merelbeke, Oost-Vlaanderen: Verslag van Resultaten, Project 2020D101. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15340


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Meierij (Merelbeke)
Tijdens de terreinevaluatie werden twaalf archeologisch relevante sporen aangetroffen. Daarnaast werd een aantal recente verstoringen en drainages geregistreerd. Er werden drie paalsporen aangetroffen, één kuil en verscheidene greppelsegmenten.