Gebeurtenis

Vooronderzoek Sint-Niklaas Galgstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072251   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072251

Beschrijving

In totaal werd er 405 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek met in totaal vier sleuven, waarvan 40 m² bestond uit kijkvensters. Dit komt overeen met 14,3%, waarvan de kijkvensters zorgen voor een dekking van 1,4% van de advieszone (2840 m²).

Bron     : Pepermans J., Wijnen J. & Verrijckt J. 2020: Nota Landschappelijk booronderzoek & Proefsleuvenonderzoek Sint-Niklaas Galgstraat: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0361. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  : 15-09-2020

Bronnen

Bron: PEPERMANS J., WIJNEN J., VERRIJCKT J. 2020: Nota Landschappelijk booronderzoek & Proefsleuvenonderzoek Sint-Niklaas Galgstraat: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0361. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15347


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Galgstraat 17 (Sint-Niklaas)
Tijdens het landschappelijke booronderzoek werd geen profielontwikkeling vastgesteld, waardoor er geen steentijdartefactensites verwacht werden. Dit beeld werd bevestigd tijdens het proefsleuvenonderzoek. Er was wel nog een kans op het aantreffen van sporensites uit latere perioden. Binnen de advieszone werden er slechts drie archeologisch relevante sporen aangetroffen, waaronder twee paalkuilen en één greppel.