Gebeurtenis

Vooronderzoek Deerlijk Tapuitstraat

sleuvenonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072253
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072253

Beschrijving

Bij het verkennend booronderzoek werden de boringen handmatig geplaatst met een Edelmanboor met een diameter van 12 cm.

In totaal werden 4 noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuven aangelegd. De proefsleuven zijn 2m breed en werden parallel aangelegd, met onderlinge afstand van 15m (van middenpunt tot middenpunt). Naast deze 4 proefsleuven werd een kijkvenster aangelegd in de oostelijke hoek van het terrein. Bij het onderzoek werd in totaal 611m² onderzocht, waarvan 475m² door middel van sleuven en 136m² door een bijkomend kijkvenster. Dit betekent dat bij het proefsleuvenonderzoek een totale dekkingsgraad van 15,7% bekomen werd.

Bron     : Velleman J., Depaepe I., Van Quaethem K., Vanholme N. 2020: Nota Deerlijk Tapuitstraat: Verslag van Resultaten, RAAP België - Rapport 497. Moerbeke: RAAP België bvba.
Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: VELLEMAN J., DEPAEPE I., VAN QUATHEM K., VANHOLME N. 2020: Nota Deerlijk Tapuitstraat: Verslag van Resultaten, RAAP België - Rapport 497. Moerbeke: RAAP België bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15398


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Tapuitstraat (Deerlijk)
Bij het onderzoek zijn 12 sporen aangetroffen, waarvan de relevante sporen zich in de oostelijke hoek van het terrein concentreren. Het betreft een brede gracht met vondstmateriaal uit de late middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Deerlijk Tapuitstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072253 (Geraadpleegd op )