Gebeurtenis

Vooronderzoek Evergem Noorwegenstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072255
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072255

Beschrijving

In eerste instantie werden landschappelijke boringen uitgevoerd op het terrein. In totaal werden 6 boringen geplaatst waarbij enerzijds een
sterk verstoorde bodemopbouw werd vastgesteld in het westelijke deel, en een AC profiel in het uiterste noordoosten. Het vooropgestelde sleuvenplan werd aangepast aan de resultaten van het landschappelijk booronderzoek. Enkel in het uiterste noordoosten, over een zone van ca. 2255m² werd een vrij gave bodemopbouw geattesteerd. In deze zone werden drie parallelle sleuven aangelegd.

De zone van de geplande werken is ca. 5535m² groot. Hiervan werd ca. 2255m² geselecteerd voor een verder proefsleuvenonderzoek op basis van de landschappelijke boorresultaten. In totaal werd 254m² (11,3%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 13m² (0,6%) door middel van kijkvensters.

Bron     : Acke B., Bracke M. en Fonteyn P. 2020: Nota Evergem Noorwegenstraat: Verslag van Resultaten, Acke & Bracke 104. Moerbeke: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. 2020: Nota Evergem Noorwegenstraat: Verslag van Resultaten, Acke & Bracke 104. Moerbeke: Acke & Bracke bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15404


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Noorwegenstraat (Evergem)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd één recente greppel S1 aangesneden die een noordwest-zuidoost verloop kent. Ten zuiden van de greppel werd een brede verstoring of zeer recente gracht vastgesteld en werd als dusdanig opgemeten. Er werden geen vondsten aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Evergem Noorwegenstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072255 (Geraadpleegd op )