Gebeurtenis

Vooronderzoek Leopoldsburg Koningin Louisa-Marialaan 2

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, metaaldetectie
ID
1072259
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072259

Beschrijving

De veldkartering met metaaldetectie werd uitgevoerd op 7 september 2020. Er werd gezocht in raaien met een O-W oriëntatie met een afstand van 2 m. Langs het Chinees Paviljoen hadden de raaien een N-W oriëntatie. De vijver werd bijna volledig drooggelegd en onderzocht door middel van loopplanken. 

 

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 15 juli 2020 en op 7 september 2020. Er werden 4 sleuven en 3 kijkvensters aangelegd. De sleuven werden laagsgewijs afgegraven waarbij er een vlak werd aangelegd onder de teelaarde en een tweede vlak op de C-horizont.

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN KERKHOVEN I. 2020: Koningin Louisa Marialaan, Leopoldsburg. Een nota van het uitgesteld traject (Vooronderzoek met ingreep in de bodem: proefsleuven), VEC Nota 774, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Koningin Louisa-Marialaan 2 (Leopoldsburg)
Een onderzoek door middel van metaaldetectie en proefsleuven leverde dire metalen voorwerpen en een greppel op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Leopoldsburg Koningin Louisa-Marialaan 2 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072259 (Geraadpleegd op )