Gebeurtenis

Vooronderzoek Zwijndrecht Krijgsbaan 151

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1072262
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072262

Beschrijving

De verkennende boringen (10) werden geplaatst op locaties waar een bewaarde paleobodem aanwezig was. De boringen werden geplaatst in een verspringend driehoeksgrid met een afstand van 10 m tussen de raaien en 12 meter tussen de boringen in een raai. De boorkop had diameter van 12 cm. Alle ingezamelde eenheden werden nat gezeefd op een maaswijdte van 1,62 mm.


In totaal werd er 594 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met 13,5 % van de totale oppervlakte van de aangeduide onderzoekszone.

 

Bron: Van Bavel J., Jennes N., Wijnen J., Adriaensen J. & Verrijckt J. 2020: Nota Landschappelijk bodemonderzoek, verkennende archeologische boringen en proefsleuvenonderzoek Zwijndrecht, Krijgsbaan 151: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0374. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: VAN BAVEL J., JENNES N., WIJNEN J., ADRIAENSEN J., VERRIJCKT J. 2020: Nota Zwijndrecht, Krijgsbaan 151: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0374. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15428


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Krijgsbaan 151 (Zwijndrecht)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een eerder nat terrein aangetroffen. Op het noordelijk gedeelte van het plangebied werden geen sporen teruggevonden. Op het zuidelijke terrein werden drie greppels aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Zwijndrecht Krijgsbaan 151 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072262 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.