Gebeurtenis

Vooronderzoek Kluisbergen Grote Herreweg 37

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
ID
1072263
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072263

Beschrijving

Er werden vier parallelle noordoost-zuidwest georiënteerde sleuven uitgegraven van ca. 2m breed. Zo werd in totaal 657m² verdiept tot op het archeologisch relevante niveau (zie onderstaande tabel). Dit betekent dat 12% van het terrein archeologisch werd getoetst (inclusief kijkvenster).

Bron     : Mestdagh B. 2020: Proefsleuvenonderzoek Kluisbergen Grote Herreweg: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A99. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: MESTDAGH B. 2020: Proefsleuvenonderzoek Kluisbergen Grote Herreweg: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A99. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15429


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Grote Herreweg 37 (Kluisbergen)
Verspreid over het onderzochte terrein zijn twintig sporen geregistreerd. Het gaat om (paal)kuilen, verschillende greppels en grachten, een uitgraving en een beerput.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Kluisbergen Grote Herreweg 37 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072263 (Geraadpleegd op )