Gebeurtenis

Vooronderzoek Kluisbergen Grote Herreweg 37

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
ID
1072263
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072263

Beschrijving

Er werden vier parallelle noordoost-zuidwest georiënteerde sleuven uitgegraven van ca. 2m breed. Zo werd in totaal 657m² verdiept tot op het archeologisch relevante niveau (zie onderstaande tabel). Dit betekent dat 12% van het terrein archeologisch werd getoetst (inclusief kijkvenster).

Bron     : Mestdagh B. 2020: Proefsleuvenonderzoek Kluisbergen Grote Herreweg: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A99. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  : 16-09-2020

Bronnen

Bron: MESTDAGH B. 2020: Proefsleuvenonderzoek Kluisbergen Grote Herreweg: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A99. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15429


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Grote Herreweg 37 (Kluisbergen)
Verspreid over het onderzochte terrein zijn twintig sporen geregistreerd. Het gaat om (paal)kuilen, verschillende greppels en grachten, een uitgraving en een beerput.