Gebeurtenis

Vooronderzoek Lier Kapelstraat fase 2

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072266   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072266

Beschrijving

In totaal werden er 3 proefsleuven aangelegd te worden met een noord-zuid oriëntatie, haaks op de helling en 1 proefsleuf in Noordwest-Zuidoostelijke richting. 

Bron     : Van Bavel J. & Verrijckt J. 2020: Nota Lier Kapelstraat 33: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0377. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  : 16-09-2020

Bronnen

Bron: VAN BAVEL J., VERRIJCKT J. 2020: Nota Lier Kapelstraat 33: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0377. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15458


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kapelstraat 33 (Lier)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek in fase 1 werden geen archeologische sporen en/of vondsten aangetroffen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek in fase 2 werden ook geen archeologische sporen en/of vondsten aangetroffen. Er kan worden gesteld dat de bodem in het plangebied reeds verstoord is door de vroegere gebouwen in het plangebied.