Gebeurtenis

Vooronderzoek Lichtervelde Kortemarkstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072269
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072269

Beschrijving

In zone 1 werden 4 parallelle continue sleuven aangelegd in de lengte van het terrein, parallel met de spoorweg, aangevuld met enkele kijkvensters. In zone 2 werden twee proefsleuven aangelegd, aangevuld met een tweetal kijkvensters.

 

Bron     : Pype P., Jansen I., Van denhaute T., De hooghe G. en Coenaerts J. 2020: Proefsleuvenonderzoek langs de Brugsebaan te Lichtervelde: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1171. Gent: ABO NV.
Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: PYPE P., JANSEN I., VAN DENHAUTE T., DE HOOGHE G., COENAERTS J. 2020: Proefsleuvenonderzoek langs de Brugsebaan te Lichtervelde: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1171. Gent: ABO NV.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14792


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kortemarkstraat (Lichtervelde)
In zone 1 werden enkele recente drainagekanalen gevonden, evenals aanduidingen van recente menselijke activiteiten (kuilen, ploegsporen). Er is geen sprake meer van een intacte bodemopbouw. Voor wat Zone 2 betreft werden een drietal kuilen aangetroffen die als paalkuilen kunnen geïnterpreteerd worden. Archeologische vondsten werden er niet aangetroffen waardoor een datering van de kuilen onduidelijk is.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Lichtervelde Kortemarkstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072269 (Geraadpleegd op )