Gebeurtenis

Vooronderzoek Lichtervelde Kortemarkstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072269
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072269

Beschrijving

In zone 1 werden 4 parallelle continue sleuven aangelegd in de lengte van het terrein, parallel met de spoorweg, aangevuld met enkele kijkvensters. In zone 2 werden twee proefsleuven aangelegd, aangevuld met een tweetal kijkvensters.

 

Bron     : Pype P., Jansen I., Van denhaute T., De hooghe G. en Coenaerts J. 2020: Proefsleuvenonderzoek langs de Brugsebaan te Lichtervelde: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1171. Gent: ABO NV.
Auteurs :  ABO NV
Datum  : 16-09-2020

Bronnen

Bron: PYPE P., JANSEN I., VAN DENHAUTE T., DE HOOGHE G., COENAERTS J. 2020: Proefsleuvenonderzoek langs de Brugsebaan te Lichtervelde: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1171. Gent: ABO NV.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14792


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kortemarkstraat (Lichtervelde)
In zone 1 werden enkele recente drainagekanalen gevonden, evenals aanduidingen van recente menselijke activiteiten (kuilen, ploegsporen). Er is geen sprake meer van een intacte bodemopbouw. Voor wat Zone 2 betreft werden een drietal kuilen aangetroffen die als paalkuilen kunnen geïnterpreteerd worden. Archeologische vondsten werden er niet aangetroffen waardoor een datering van de kuilen onduidelijk is.