Gebeurtenis

Vooronderzoek Kortrijk Heule Heirweg

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072270
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072270

Beschrijving

Er werden vier sleuven uitgegraven van ca. 2m breed. In het zuidoostelijk deel van het onderzoeksgebied werd een proefput 1 aangelegd (ca. 5x5m) gezien het gebruik van een proefsleuf hier niet wenselijk was door de aanwezigheid van bestaande rioleringen en leidingen. Twee van de proefsleuven werden uitgegraven volgens een noordwest-zuidoost oriëntatie. De proefsleuven in het noordwestelijk gebied werden uitgegraven met een noord-zuid oriëntatie.

Via de beschreven methodiek werd in totaal 170m² verdiept tot op het archeologisch relevante niveau (waaronder 4,5m² kijkvensters – Tabel 1). Dit betekent dat zo’n 9% van het terrein archeologisch werd getoetst (inclusief kijkvensters).

Bron     : Vanden Brande S. en Bartholomieux B. (Red.) 2020: Proefsleuvenonderzoek Kortrijk-Heule Heirweg 204: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A103. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: VANDENBRANDE S., BARTHOLOMIEUX B. (Red.) 2020: Proefsleuvenonderzoek Kortrijk-Heule Heirweg 204: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A103. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14796


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heirweg 204 (Kortrijk)
Het proefsleuvenonderzoek bracht slechts 1 duidelijk archeologisch spoor aan het licht: een afvalkuil uit ten vroegste de 19de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Kortrijk Heule Heirweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072270 (Geraadpleegd op )