Gebeurtenis

Vooronderzoek Westerlo Grensstraat 20

waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072272
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072272

Beschrijving

Er werden vier parallelle noord-zuid georiënteerde sleuven uitgegraven van ca. 2m breed. Via de beschreven methodiek werd in totaal 611,5m² verdiept tot op het archeologisch relevante niveau (waaronder 46,5m² kijkvensters). Dit betekent dat 11,7% van het terrein archeologisch werd getoetst.

Bron     : Mestdagh B., en Bartholomieux B. 2020: Proefsleuvenonderzoek Hulshout Heibaan: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove project 2020A104. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: MESTDAGH B., BARTHOLOMIEUX B. 2020: Proefsleuvenonderzoek Hulshout Heibaan: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove project 2020A104. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14810

Bron: ALMA, X, MACHIELS, R, PAULUSSEN, R, RACZYNSKI-HENK, Y, VAN MIERLO, T. 2020: Heibaan, Hulshout, Een nota, VEC nota 504, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum:

Bron: ALMA, X, MACHIELS, R, PAULUSSEN, R, RACZYNSKI-HENK, Y, VAN MIERLO, T, WIJNEN, J. 2020: Heibaan, Hulshout, Een nota, VEC nota 504, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hulshout (Hulshout)
Verspreid over het onderzochte terrein zijn dertien sporen gevonden. Ze zijn gedateerd in de nieuwe tijd. Het gaat om één paalspoor en verschillende greppels en grachten. Het paalspoor behoort waarschijnlijk tot de randzone van een westelijker gelegen erf. De greppels en grachten zijn een restant van de landindeling.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Westerlo Grensstraat 20 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072272 (Geraadpleegd op )