Gebeurtenis

Vooronderzoek Kortenaken Tiensestraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072274
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072274

Beschrijving

Er zijn 6 proefsleuven en 2 kijkvensters gerealiseerd. De oppervlakte van de proefsleuven bedraagt 871.69m². De oppervlakte van de kijkvensters bedroeg 152.550m². Dit brengt het op een totale dekkingsgraad van: 10.89%.

Bron     : Broeckmans D. en Kaszas G. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief tussen de Tiensestraat en de Bauwelstraat te Kortenaken: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1151. Gent: ABO NV.
Auteurs :  ABO NV
Datum  : 16-09-2020

Bronnen

Bron: Broeckmans D. en Kaszas G. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief tussen de Tiensestraat en de Bauwelstraat te Kortenaken: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1151. Gent: ABO NV.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14803


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Tiensestraat (Kortenaken)
Er zijn 32 sporen waargenomen, hoofdzakelijk recente sporen die in verband staan met grondbewerking. Archeologisch relevante sporen zijn er niet aangetroffen.