Gebeurtenis

Vooronderzoek Wervik Maagdenstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072278
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072278

Beschrijving

In totaal werden 8 sleuven aangelegd binnen het plangebied. Zeven hiervan werden noordoost-zuidwest georiënteerd aangelegd. Een achtste sleuf werd aangelegd ter hoogte van het bufferbekken en was noordwest – zuidoost georiënteerd. Alle sleuven waren minstens 2m breed met een tussenafstand van max.15m. Concreet werd ca. 1467 m² opengelegd (inclusief kijkvensters) van de totale 12800 m², wat neerkomt op ongeveer 11,46% van het totale projectgebied.

Bron     : Bas J. en Vanhoutte C. (Red.) 2020: Proefsleuvenonderzoek Geluwe Maagdenstraat: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A84. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: BAS J., VANHOUTTE C. (Red.) 2020: Proefsleuvenonderzoek Geluwe Maagdenstraat: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A84. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14854


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Maagdenstraat (Wervik)
Tijdens het onderzoek konden een beperkte hoeveelheid archeologische sporen worden aangetroffen. Het gaat hierbij om enkele afvalkuilen, een gracht en verschillende greppels. De sporen waarbij aardewerk ingezameld werd met zekerheid gedateerd worden in de late middeleeuwen en vermoedelijk meer bepaald in de late 12de – 14 de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Wervik Maagdenstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072278 (Geraadpleegd op )