Gebeurtenis

Vooronderzoek Houthulst Klerken Klerkenstraat 75

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072279
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072279

Beschrijving

Er werden 6 proefsleuven / werkputten aangelegd en 3 kijkvensters voor een totale oppervlakte van 480 m². Het totale plangebied / De totale advieszone voor proefsleuvenonderzoek omvat 4565 m², waardoor 10,5 % onderzocht werd.

Bron     : Schynkel E., Desmet C. & Bakx R. 2020: Nota Houthulst (Klerken) Klerkenstraat 75: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport Nr. 1451. Bassevelde: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: SCHYNKEL E., DESMET C., BAKX R. 2020: Nota Houthulst (Klerken) Klerkenstraat 75: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport Nr. 1451. Bassevelde: BAAC Vlaanderen bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14865


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Klerkenstraat 75 (Houthulst)
Er werden slechts 6 sporen aangetroffen tijdens het onderzoek. Drie fragmenten van greppels konden niet nader gedateerd worden, al lijken ze op basis van de vulling en aflijning in het vlak wel ouder te zijn dan de periode van de Eerste Wereldoorlog. Uit deze laatste periode stammen de 2 aangetroffen bomkraters en een restant van granaatinslag.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Houthulst Klerken Klerkenstraat 75 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072279 (Geraadpleegd op )