Gebeurtenis

Vooronderzoek Dessel Witgoor Kromstraat 120

sleuvenonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072283   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072283

Beschrijving

Tijdens de uitvoering van het verkennend booronderzoek werden alle boringen geplaatst met een edelmanboor met een diameter van 12 cm.

Tijdens de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek werd licht afgeweken van het vooropgestelde programma van maatregelen. De sleuf ter hoogte van de grote tribune, centraal in het plangebied, werd licht opgeschoven tot net naast de tribune. Daar is de bodembewaringstoestand met zekerheid beter en is de kans op het aantreffen van archeologische sporen dan ook groter. De sleuven ter hoogte van de kantine zijn vervangen door een dwarssleuf aangrenzend aan de zuidkant van de kantine, om dezelfde redenen als hierboven. Tot slot is de sleuf ter hoogte van de inrit vervallen wegens de aanwezigheid van nutsleidingen. Daarnaast zal ze gebruikt worden als toegangsweg tijdens de geplande werken. Indien archeologie binnen het plangebied aanwezig is, kan deze zone alsnog mee geselecteerd worden voor opgraving.

In totaal werd er 1.768 m┬▓ onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met 10,7 % van de totale oppervlakte van het plangebied.

Bron     : Jennes N., Wijnen J. & Verrijckt J. 2020: Nota Landschappelijk bodemonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek Dessel, Witgoor: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0341. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  : 17-09-2020

Bronnen

Bron: JENNES N., WIJNEN J., VERRIJCKT J. 2020: Nota Landschappelijk bodemonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek Dessel, Witgoor: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0341. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14919


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kromstraat 120 (Dessel)
Tijdens dit onderzoek werden behalve verstoringen, ploegsporen en natuurlijke verkleuringen, enkele greppels aangetroffen. De greppels lijken op basis van de atlas der buurtwegen geïnterpreteerd te kunnen worden als perceelsgrenzen. Op basis van een standringbodem in grijs aardewerk dateren ze vermoedelijk van in de late middeleeuwen.